De markt voor producten uit de biologische landbouw groeit gestaag terwijl de totale foodmarkt krimpt. Ten opzichte van het derde kwartaal groeide de omzet van ‘biologisch’ met 2,1% naar 112,5 miljoen euro. De totale levensmiddelenomzet daalde met 3,5% naar 5,6 miljard euro. Hierdoor steeg het marktaandeel biologisch naar 2%. Met name natuurvoedingswinkels deden het goed met een omzetgroei van 6%. Vernieuwde winkels met meer vloeroppervlak laten vrijwel direct omzetstijging zien.

Marktaandeel AGF, Zuivel en Vlees stijgt

Het marktaandeel van de biologische AGF is gestegen van 3,9% naar 4,1%. De omzet steeg met ruim 1%. Dit komt vooral voor rekening van biologisch fruit. Het marktaandeel van biologisch fruit steeg van 1,8% naar 2,1%. Het marktaandeel biologische groente blijft stabiel boven de 5%. Door de lage aardappelprijzen daalde de omzet van biologische aardappelen met 7%. Het marktaandeel bleef constant met 5,9%.

Biologische zuivel deed het eveneens goed in het derde kwartaal. Vooral de omzet van biologische yoghurt en boter is gestegen. Het marktaandeel kwam uit op 3% tegen 2,8% in 2004.

Biologische vleeswaren deden het zeer goed met bijna 19% omzetstijging. De totale omzet van biologisch vlees daalde licht met -0,5%. Het marktaandeel steeg van 1,8% naar 1,9%.

Biologisch brood schiet omhoog

De omzet van biologisch brood is tussen het derde kwartaal van 2004 en 2005 met ruim 17,5% gestegen. Het marktaandeel nam fors toe van 2,4% naar 3,0%. Circa 70% van bet biologische brood wordt verkocht in natuurvoedingszaken en op boerenmarkten e.d. De sterke stijging in het derde kwartaal is toe te schrijven aan omzetstijging binnen supermarkten, waar bijna 75% meer omzet werd behaald voor biologisch brood.

Het marktaandeel van de biologische eieren bleef constant met 5,7%. De omzet daalde licht (-1%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2004. Biologische maaltijden laten een vergelijkbare omzetdaling zien.

Nieuwe verkoopkanalen winnen terrein

In het derde kwartaal werd 48% van de biologische producten in supermarkten gekocht. De natuurvoedingszaken zijn een goede tweede met 40%. De overige verkoopkanalen (huis- en internetverkoop, boerenmarkten e.d.) zijn in opkomst met 12%.

Bron: Biologica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *