Waarom kiezen steeds meer mensen voor biologische voeding en waar staat biologisch voor?

Om het menselijk lichaam te laten functioneren is voeding nodig, voeding moet energie leveren en bouwstoffen voor de groei en herstel van ons lichaam.We spreken dan over koolhydraten, vetten, eiwitten, vitamines, mineralen, sporenelementen en water. Al deze stoffen zijn in meer of mindere mate terug te vinden in onze voeding die wij dagelijks gebruiken.

De talloze voedselschandalen zoals BSE, varkenspest, dioxine kippen, MKZ, salmonella-epidemieėn, vogelpest, groenten en fruitsoorten met een te hoog gehalte aan chemische bestrijdingsmiddelen, genetisch gemanipuleerd voedsel (waarvan we nog steeds niet weten welke gevolgen het voor onze gezondheid heeft) etc., maakt dat biologische voeding meer dan ooit in de belangstelling staat en dat mensen steeds vaker kiezen voor de biologisch verantwoorde producten. Daarnaast is er een groeiende bewustwording van de zorg voor wat betreft onze gezondheid en gaan we bewuster met het milieu om. We weten dat een volwaardig eetpatroon ons gezond houdt en onze levensduur verlengt. Ook verbetert een volwaardig eetpatroon de kwaliteit van ons leven, we zijn minder vaak ziek, beschikken over meer energie en zien er beter uit We zitten dus gewoon beter in ons vel.

Wat is nu eigenlijk biologische voeding?

Biologische producten worden geteeld in een gezond milieu. Er vindt een ruime vruchtwisseling plaats. De boeren en tuinders gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Bij de verwerking van biologische producten voegt men geen chemische, resp.synthetische geur-, kleur- of smaakstoffen toe. Ook worden er geen genetisch gemodificeerde ingrediėnten toegevoegd.

De dieren spelen in de biologische teelt een belangrijke rol. Ze zijn belangrijk voor de kringloop en worden daarom in de biologische landbouw met respect en genegenheid behandeld. Er wordt rekening gehouden met het natuurlijke gedragspatroon van de dieren waardoor zij leven in een natuurlijke omgeving. Ook krijgen zij biologisch diervoer en geen slachtafval. Tevens zijn preventieve geneesmiddelen, zoals het toedienen van antibiotica verboden.

Biologische producten worden gecontroleerd door Skal, de door de Nederlandse overheid aangewezen controle- organisatie. De gespecialiseerde winkels hebben een groot assortiment aan biologische producten, zowel voor food als non food. Ook de grote supermarktketens spelen in op onze behoeften en bieden vele biologische voedingsmiddelen aan. Dit maakt het voor veel mensen gemakkelijker om over te stappen.

Biologisch, ecologisch, bio-dynamisch

We zetten het even voor u op een (willekeurig) rijtje

Biologische voeding

Biologische producten zijn producten die voortkomen uit biologische land- en tuinbouw. Biologische land- en tuinbouw moet beantwoorden aan volgende criteria:

 • geen kunstmest:
 • organische bemesting zorgt voor een vruchtbare bodem; kunstmest is absoluut taboe;
 • toepassing van een ruime vruchtwisseling;
 • verregaande raffinering en verwerking wordt vermeden;
 • onkruidbestrijding gebeurt zonder chemicaliėn te gebruiken;
 • er is uitgebreide aandacht voor dierenwelzijn:
 • toevoeging van standaardmedicijnen in veevoer of de systematische amputatie van bepaalde lichaamsdelen -snavelkappen, vleugels knippen- is verboden;
 • alleen milieuvriendelijke verpakking:
  terwijl bij de verkoop van traditionele landbouwproducten er alles voor gedaan wordt om de uniformiteit van de massaproductie te verdoezelen door te diversificeren in verpakkingen en modellen, wordt bij de biologische verkoop verpakking zoveel mogelijk vermeden of er wordt voor milieuvriendelijke verpakking geopteerd;
 • gesloten kringloop
 • bij de productie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van middelen van het eigen bedrijf; het veevoeder komt van het eigen bedrijf en veemest wordt weer op het land gebruikt; hierdoor daalt bovendien de kans op het ontstaan of de overdracht van allerlei ziekten; energie voor transport blijft zo bijna uitsluitend beperkt tot het vervoer van de voedselproductie zelf.

Biologisch-dynamisch

De biologisch-dynamische landbouw ontstond reeds halverwege de jaren ’20 en is dan ook al meer dan 70 jaar een voorbeeld in de professionele biologische landbouw. De aanzet kwam er toen in 1924 op vraag van een groep boeren de filosoof en wetenschapper Rudolf Steiner concrete aanwijzingen en een globale zienswijze aanreikte voor een duurzaam vruchtbare landbouw.

Steeds meer landbouwers probeerden die aanwijzingen in praktijk te brengen en hebben ze sindsdien verder onderzocht op hun waarde en betekenis. Oorspronkelijk droeg deze nieuwe benadering van de landbouw nog geen naam. Later werd gekozen voor de term “biologisch-dynamische landbouw”. Deze verwijst naar twee aspecten die centraal staan in de biologisch-dynamische landbouw: de aandacht voor de samenhang binnen de levende natuur (= eco-visie), gekoppeld aan de aandacht voor de aanwezigheid van fijnstoffelijke en geestelijke werkzaamheden (= cosmo-visie).

Reeds in 1929 werd tevens het Demeter-label gevestigd voor biologisch-dynamisch geteelde producten. Het draagt de naam van de Griekse godin van de aarde en staat als symbool voor zowel het behoud als de verdere ontwikkeling van een levende aarde.

Natuurvoeding

Natuurvoeding is een alternatief voor de moderne (voornamelijk westerse) ongezonde voeding die te veel dierlijke eiwitten, vetten, geraffineerde suikers en zout bevat en te weinig voedingsvezels.
Natuurvoeding hanteert het principe uit de klassieke voedingsleer dat je gezond eet als je alle noodzakelijke voedingsstoffen (vitamines, eiwitten, suikers, mineralen…) in de juiste hoeveelheden eet. Bijkomende kenmerken zijn:

 • volwaardigheid (bijv. volkoren-producten);
 • versheid
 • vleesarm of vegetarisch;
 • biologisch geteeld.

Ecologische voeding

Met ecologische voeding wordt nog een stap verder gezet. Alle kenmerken van natuurvoeding zijn van toepassing en daaraan wordt nog toegevoegd:

 • seizoensgebonden producten van eigen bodem
 • bereidingswijze die smaak- en voedingswaarde behoudt;
 • minimaal gebruik van verpakkingen;
 • milieuvriendelijke bewaarmethodes;
 • sociaal-economisch aspect van de voeding is een aandachtspunt

Reformvoeding

Reformvoeding is gebaseerd op de principes van de beweging “Terug naar de natuur”, ontstaan in de 19de eeuw. Op dit ogenblik staat die leerschool voor volwaardige (maar niet noodzakelijk biologische) voeding.

Reform-producten voldoen aan de wettelijke criteria voor gezondheidsproducten, maar ze omvatten ook een groot gamma diėten en kuren en ze kunnen zowel een afslankende als een genezende werking beogen. Hierdoor worden ze soms heftig gecontesteerd door de klassieke geneeskunde en dieetleer.